Bogiem kapitalizmu jest mamona. Kaplanami sa przedstawiciele rodziny Rothschild