nogę do gipsu…

A za kopanie dołków w białych kołnierzykach.. do pudła..!!

„Partia jest szaleństwem wielu, dla korzyści nielicznych”

„Party is the madness of many, for the gain of a few.”

Jonathan Swift