droższy z uwagi na koszty wydobycia, a katastroficznie drogi dla regionów gdzie prowadzone będzie wydobycie – zdewastowanie środowiska, upadek rolnictwa i turystyki. Za to zachodnie koncerny będą miały fenomenalne źródło dochodów.