bezpłatna słuzba zdrowia, bezrobocie praktycznie nie istniało, miszkania po pólroku dla kążdej pary , energia elektryczna praktycznie zadarmo, paliwo kosztowało .5o groszy ale taki raj niepodobał się Francji i innym ,,,smutne i koniec Libii