Dziękujemy ci Unio, dziękujemy wam ekooszołomy i ekoterroryści.