Bielecki ? Wywalili go z Pekao za brak zmian to teraz znalazł ciepła posadkę u Tuska …