Ale ja nie rozumiem mimo wszystko dlaczego którykolwiek z operatorów miałby rezygnować z osiągnięcia przewagi na konkurentami poprzez wdrożenie nowej technologii?! Takie zarzut jest pozbawiony sensu.