Inflacja 20% murowana realna

(GUS dziś nie liczy wzrostu cen towarów i usług)