Państwa coraz bardziej opodatkowują obywateli, czyniąc z nich w coraz więĸszym stopniu niewolników, więc ludzie się bronią, szukając możliwości uratowania swoich pieniędzy.

A GW się cieszy, że obywatel będzie coraz bardziej zaszczuwany przez polityków i urzędników. Brawo!Euroentuzjastom gratulujemy Moniki Richardson