..z tym się afiszować..?

„WZGLĘDNOŚĆ MA ZASTOSOWANIE W FIZYCE…. NIE W ETYCE..”

„Relativity applies to physics, not ethics”

Albert Einstein