aby zrównoważyć budżet i doprowadzić do nędzy Polaków