1. Nie ma słowa „nieprzekonywujące”.

2. „udzielać gwarancji ich nowym rządowych papierów dłużnych”

3. „utworzenie przez EFSF specjalne wehikuły”

Naprawdę, mam czasem dość tej gazety