pracujący emeryt prędzej zejdzie z tego świata przez co ulży ZUSowi a banki wcześniej zajmą jego majątek

syf nas czeka… i banda młodych ateistów która wypnie się na swych rodziców gdy się zestarzeją…