mimo dużej tolerancij Pani nie widzi skótków budowy