pasowałby ten medialny gangster do ideologii ePiSkopatu.. fakt.. ha ha.. ze Sznycelkiem Semką jako naczelnym..??

Ale będą się musieli obejść smakiem…

Bardzo potrzebne jest w Polsce podejście Francuzów, szczególnie do spraw kultury..

Bravo !

„WZGLĘDNOŚĆ MA ZASTOSOWANIE W FIZYCE…. NIE W ETYCE..”

„Relativity applies to physics, not ethics”

Albert Einstein