Dla Wolski godzina prawdy przyjdzie kiedy staniemy się płatnikiem netto do funduszu unijnego. Może wtedy dopiero zapytają się nasi rządziciele pana Balcerowicza co się stało z naszą produkcją. Bo to, że nasza produkcja jest mizerna będzie (już jest) przyczyną naszego upadku nie ulega wątpliwości.