Czy Pan prof. BELKA mówi też, że moja stopa osobista, życiowa też się obniży?

V. Dynger von Sinn.