Patrząc z pozycji konsumenta. Kto nakazuje bankowi udzielać złych kredytów? Jeśli ja udzielę pożyczki niewypłacalnemu znajomemu, mogę mieć tylko pretensje do siebie i niego. Banki zatrudniają rzesze analityków i ich rolą jest ocena opłacalności udzielanego kredytu. Dlaczego wyraża sie zgodę i akceptacje dla polityki banków chcących zbić kapitał przy dużym ryzyku. Obrót ryzykownymi akcjami może przynieść duży zysk, jak i dużą strate. Inwestorzy sie z tym liczą. Politycy stosując naciski, powodują tylko odwleczenie agonii. Banki w Grecji staną sie niewypłacalne tak czy inaczej , a Grecję czeka zapaść gospodarcza. Niestety jest to scenariusz juz wielokrotnie przerabiany. Odwlekanie zgonu tylko powoduje to, że choroba grecka rozprzestrzenia sie coraz bardziej i za moment większość potencjalnych bankrutów zamiast wziać sie do roboty będzie pukała o dofinansowanie.

Niestety koszty finansowania pontonów ratunkowych dla państw Unii poniesiemy równiez my, z dużo niższymi dochodami i możliwościami ich wygenerowania.