Poza malymi, lokalnymi kasami oszczednosciowo-pozyczkowymi, ktore moga byc spoldzielcze.