po ich likwidacji nic już nie zatrzyma budowy globalnego komunizmu w obrządku socjaldemokratycznym.