” gospodarka słabnie ” bo nie jest na ” haju ” , na sztucznym pobudzaniu prze deficyt budżetowy .

To jest nieuchronne .

Ale tak trzymać .