…strachu nie ma, bo wie, że w razie draki Donaldinho ją (całą Europę!) podratuje! I bedzie git!