Artykuł zawiera informację o spotkaniu i nic więcej. Do jakich wniosków doszli uczestnicy? Jakie propozycje? Posyłamy sześciolatki do szkoły. Dla pracujących rodziców to pogorszenie sytuacji W przedszkolu opieka nad dzieckiem była możliwa od godz. 7 do 17, a w pierwszej klasie tylko kilka godzin. Szkolna świetlica to traumatyczne miejsce, najgorsze co może spotkać sześciolatka. Nie ma szans aby obydwoje rodzice pracowali na pełnym etapie. Może uczestnicy dyskusji u prezydenta coś zaproponowali w tej kwestii? Jeśli nie to proszę jeden z pomysłów pod rozwagę: Szkoła podstawowa z 8 godzinną opieką nad dzieckiem