Kościół promuje socjalizm.

I dlatego należy go od państwa oddzielić.

Bank centralny USA stworzył kryzys, to stworzyć większy bank, który stworzy kryzys ogólnoświatowy i niekończący się nigdy. Nie ma to jak centralne sterowanie.

Może jeszcze ogólnoświatowy urząd cenzury wymyślą, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że bank centralny tworzy kryzysy?