Plan zmniejszenia bezrobocia? Bardziej aktywna rola państwa w regulacjach makroekonomicznych? Może podatek od transakcji finansowych? Może lepsze zarządzanie /jak na zachodzie/ firmami państwowymi?

Nie, to przekracza horyzonty intelektualne premiera.

Ciąć, ciąć i dalej prywatyzować wszystko co się da. Emerytury od 70-tki rozwiążą całkowicie obecne problemy dotychczasowego systemu.