Polacy okazują się mądrzejsi od naszych, pożal się Boże, elit.

Euro jest skazane na zagładę z przyczyn tkwiących w złej konstrukcji tej waluty. A im dłużej ten trup będzie sztucznie podtrzymywany przy życiu, tym boleśniejszy i droższy będzie jego całkowity rozkład.Euroentuzjastom gratulujemy Moniki Richardson