No. gdzie? A może soliwyprzedawczyki już cichcem opylili?