Nie istnieje draństwo na tyle obleśne, żeby nie dało się go usprawiedliwić dobrem większości, pożytkiem większości, albo – innowacyjny wynalazek XXI wieku – samym UDZIAŁEM większości.